Aydınlatma Metni

KADIKÖY RIHTIM OTEL

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Kadıköy Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi (“Biz”, “Veri Sorumlusu”, “Kadıköy Rıhtım Otel” ) olarak, misafir olarak girişiniz esnasında size verilen konaklama formuna ilişkin siz misafirlerimizi; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kişisel verileri kime ve neden aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Veri Sorumlusu: Rasimpaşa Mahallesi-Rıhtım Caddesi-No.62 Kadıköy İstanbul merkezinde kurulu, İstanbul Ticaret Sicili’ne 263094/210666 sicil numarasıyla kayıtlı Kadıköy Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi ( Kadıköy Rıhtım Otel)

Kişisel verileriniz; • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, • Doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta, • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve • Mevzuata uygun olarak belirlenen saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğine,
  • işlenme amacına,
  • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

  • amacına uygun işlenmesini,
  • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
  • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
  • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

  • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

Bu taleplerinizi bize info@rihtimotel.com adresinden e-posta göndererek iletebilirsiniz.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

*Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında kamu otoritelerince belirlenen kişisel sağlık verileriniz, Sağlık bakanlığı ve diğer yetkili makamlarla paylaşılması gerekmektedir.